lunes, 9 de marzo de 2009

QUI SOM?

QUI SOM?

L’escola es troba ubicada al carrer Ordunya s/n a prop de la plaça Virrei Amat.
La nostra escola la formem: tots els alumnes, les seves famílies, els mestres, monitors de menjador, ...i totes les persones que hi treballem.

NIVELLS EDUCATIUS:

Educació infantil
de 3 a 6 anys
9h a 12.30 / 15.30 a 17h
Educació primària
de 6 a 12 anys
9h a 13.30 / 15.30 a 17h

INSTAL·LACIONS


Aula d’informàtica
Aula d’anglès
Aula d’audiovisuals
Aula de música
Aula d’acollida
Aula de psicomotricitat
Taller de plàstica
Gimnàs
Biblioteca
Sala d'actes
Pati amb zona diferenciada per a parvulari i pista
poliesportiva
ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AMPA

Ludoteca (P-3, P-4, P-5)
Futbol federat
Aeròbic
Piscina

UNA ESCOLA DE FUTUR

Democràtica, oberta, plural.
Integrada al barri,
atenta a la diversitat,la creació d’hàbits i el
domini de les tècniques de treball.
Afavoridora de la creativitat de l’alumne i de la seva
autonomia.
Fonamentada en l’aprenentatge de suport i reforç.
Les matemàtiques, la llengua i la informàtica, i l'anglès es
treballen amb 1/2 grup classe.
Dotada d’un bon equip de professionals en constant formació, amb especialistes d’anglès, ed. física,
ed. Especial , música i plàstica.
Relacionada amb escoles bressol i instituts.
Tenim concedit un PAC ( plà d'autonomia de Centre ) que començarà el proper curs 2010/2011

SERVEIS QUE OFERIM

2 Aules de P3/P4/P5 / 1r i 6è
Suport tota la jornada d’una tècnica d'Educació infantil per a P3.
Una mestra de suport per a P-4 i P-5.
Aula d’escollida per atendre als alumnes nouvinguts.
Assessorament psicopedagògic.
Biblioteca (servei de préstec).
Menjador amb cuina pròpia.
Sortides i colònies.
Piscina dins l’horari escolar a 1r i 2n.
Servei d’acollida de 8 a 9h del matí i de 5 a 6h de la tarda.ESCOLA CALDERÓN DE LA BARCA
C/Ordunya s/n Tel: 93 408 46 51 www.xtec.cat/ceipcalderon
Barcelona 08031 CURS 2009/10
e-mail: a8002277@xtec.cat

No hay comentarios: